Bhikhari to Engineer : Engineer Jokes

Bhikhari: Bhagwan k naam pe kuch de de.
.
ENGINEER : Ye le meri B.tech ki degree rakh le.

Bikhari: Tujhe chahiye to meri M.tech ki degree rakh le ...