How Samba born?

Gabbar: Sambha, tumhara janam kaise hua?

Sambha: Mere parents ne Usha Utthup se song gavaaya...
Sambha ho, ho, ho, ho, ho...

aur main ho gaya.....