Doctor aur Bhagwan ko kabhi Naraz nahi krna chahiye

Bhagwan & Doctor ko kabhi
naraj nahi karna chahiye...
.
.
Bhagwan naraj, aap doctor ke
pass
.
.
.
.
.
aur
.
.
.
.
.
.
.
.
Doctor naraj, to aap bhagwan ke
pass...