Darr ke Aage Jeet hai

Pyar karne ki apni 1 reet hai...
Pyaar ka dusra naam hi to Preet hai.
Isliye Try maro har Ladki par...
.
Kyunki
.
.
Darr ke aage Jeet hai.