Murkh aadmi ki biwi

Lalu : Vidvano ne kaha hai.. ki Murkh aadmi ki biwi bahut sundar
Rabdi : Dhat.... Aap ke paas to hamaar taarif ke Alawa kono kam nahi hai