Kahan jana hein?

Train mein TT Sadhu se bola: Kahan jana hai?

Sadhu: Jahan Ram ka janam hua tha.

TT: Ticket hai?

Sadhu: Nahin

TT: Chalo

Sadhu: Kahan?

TT: Jahan Krishan ka janam hua tha.. Jail mein