Raja aur Rani


Ek tha Raja…
Ek thi Rani…
Donon mar gaye khatam kahani.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Neechay kya lash dhoond rahay ho??? Bola na kahani khatam.